гр. Русе тел.: (082) 845 724 e-mail: office@metavak.com

Европейско финансиране

Бенефициент „МЕТАВАК“ ЕООД

Проект BG16RFOP002-2.073-16735-C01

 

Кратко описание на проекта: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

 

Цел: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места

Резултати: Постигане на положителен ефект по отношение на „МЕТАВАК“ ЕООД за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места

 

Обща стойност: 10 000 лв., от които 8 500 лв. европейско и 1 500 лв. национално съфинансиране